}

ORIONIST

Orion´i korporatsioon on Soomes registreeritud ettevõte, mis arendab, toodab ning turustab ravimeid, aktiivseid ravimite koostisosi ning diagnostilisi teste rahvusvahelistele turgudele. Ettevõtte asutati 1917.aastal.

Orion´i klientuuriks on tervishoiuteenuse pakkujad ning professionaalid: arstid, apteegid, haiglad, tervishoiukeskused, kliinikud ning laboratooriumid.
Orion´i eesmärgiks on suurendada enda osatähtsust Euroopa turul. Ettevõte soovib areneda kõigil oma ärisuundadel, kuid parimaid võimalusi kasvuks nähakse ravimpreparaatide alal.

Orion registreeris Eestis peale taasiseseivust oma esimesed ravimid aastast 1992.
Täna esindab Orion`i, kui ravimitootjat Eesti turul tütarettevõte Orion Pharma Eesti OÜ, mille vastutusvaldkonda kuulub marketingitegevuse koordineerimine Eestis.

Orion Pharma Eesti  tooteportfelli kuulub üle 60 nimetuse ravimeid, baaskreeme, vitamiine-mineraale ja nahahooldussarja tooteid.