Andmete avalikustamise vorm 2019


Kuupäev: ______________________________

Täisnimi Tervishoiutöötaja/apteekri tegevuskoht Teenuse osutaja tegevuskoht Tegevuskoha riik Tegevuskoha aadress Unikaalne riigi tunnus (vabatahtlik) Annetused ja stipendiumid tervishoiuteenuse osutajale Sündmuste tasud Teenuse ja konsultatsiooni tasud
KOKKU (valikuline)
Sponsorluslepingud tervishoiuteenuse osutajaga või tervishoiueenuse osutaja määratud kolmanda osapoolega sündmuse korraldamiseks Registreerimistasud Reisi- ja majutuskulud Tasud Lepingus kokku lepitud seotud kulud, sh reisi ja majutuskulud
Tervishoiutöötaja/ apteeker ISIKULINE AVALIKUSTAMINE - KÕIK AASTA JOOKSUL ÜHELE TERVISHOIUTÖÖTAJALE/APTEEKRILE TEHTUD MAKSED KOKKU
Tervishoiutöötaja/apteeker 1X X Aasta summa Aasta summa Aasta summa Aasta summa

Tervishoiutöötaja/apteeker 2X X Aasta summa Aasta summa Aasta summa Aasta summa
jneX X Aasta summa Aasta summa Aasta summa Aasta summa
Ülejäänud tasud, mida ei või seadusest tulenevalt isikuliselt avalikustada ning mida ei ole märgitud üleval pool
Kogusumma tervishoiutöötaja/ apteekri kohta X X 1310.02 X X X
Valikuline
Tasu saajate arv X X 2 X X X Valikuline
Summeeritud avalikustatavate tervishoiutöötajate/apteekrite % kogu avalikustamisele kuuluvast tervishoiutöötajate/apteekrite arvust X X 100% 100% 100% 100% X
Teenuse osutaja TEENUSE OSUTAJA PÕHINE AVALIKUSTAMINE - KÕIK AASTA JOOKSUL ÜHELE TEENUSE OSUTAJALE TEHTUD MAKSED KOKKU
Society of anaesthesiologists of EstoniaAasta summa Aasta summa 650 Aasta summa Aasta summa Aasta summa
Valikuline
Estonian Society of CardiologyAasta summa Aasta summa 1000 Aasta summa Aasta summa Aasta summa Valikuline
jneAasta summa Aasta summa Aasta summa Aasta summa Aasta summa Aasta summa Valikuline
Ülejäänud tasud, mida ei või seadusest tulenevalt isikuliselt avalikustada ning mida ei ole märgitud üleval pool
Kogusumma teenuse osutaja kohta Summeeritud teenuse osutaja tasud Summeeritud teenuse osutaja tasud Summeeritud teenuse osutaja tasud Summeeritud teenuse osutaja tasud Summeeritud teenuse osutaja tasud Summeeritud teenuse osutaja tasud
Valikuline
Tasu saajate arv Tasu saajate arv Tasu saajate arv Tasu saajate arv Tasu saajate arv Tasu saajate arv Tasu saajate arv Valikuline
Summeeritud avalikustatavate teenuse osutajate % kogu avalikustamisele kuuluvast teenuse osutaja arvust % % % % % % x


Uuringud ja arendustegevused SUMMEERITUD AVALIKUSTAMINE
Uuringute ja arendustegevuse jaoks makstud tasud Kogusumma Valikuline