Andmete avalikustamise vorm 2018


Kuupäev: ______________________________

Täisnimi Tervishoiutöötaja/apteekri tegevuskoht Teenuse osutaja tegevuskoht Tegevuskoha riik Tegevuskoha aadress Unikaalne riigi tunnus (vabatahtlik) Annetused ja stipendiumid tervishoiuteenuse osutajale Sündmuste tasud Teenuse ja konsultatsiooni tasud
KOKKU (valikuline)
Sponsorluslepingud tervishoiuteenuse osutajaga või tervishoiueenuse osutaja määratud kolmanda osapoolega sündmuse korraldamiseks Registreerimistasud Reisi- ja majutuskulud Tasud Lepingus kokku lepitud seotud kulud, sh reisi ja majutuskulud
Tervishoiutöötaja/ apteeker ISIKULINE AVALIKUSTAMINE - KÕIK AASTA JOOKSUL ÜHELE TERVISHOIUTÖÖTAJALE/APTEEKRILE TEHTUD MAKSED KOKKU
Tervishoiutöötaja/apteeker 1
X 244 473


717
Tervishoiutöötaja/apteeker 2
X 244 473

717
Tervishoiutöötaja/apteeker 3
X 425 995

1420
Tervishoiutöötaja/apteeker 4
389 389
Tervishoiutöötaja/apteeker 5
X 330 833,53

1163,53
Tervishoiutöötaja/apteeker 6
X
781

781
Ülejäänud tasud, mida ei või seadusest tulenevalt isikuliselt avalikustada ning mida ei ole märgitud üleval pool
Kogusumma tervishoiutöötaja/ apteekri kohta
959,71 310,75 711,11
389
864,59
Tasu saajate arv
5 4 5
1 6
Summeeritud avalikustatavate tervishoiutöötajate/apteekrite % kogu avalikustamisele kuuluvast tervishoiutöötajate/apteekrite arvust
6 66,67% 83,33%
16,67% 6
Teenuse osutaja TEENUSE OSUTAJA PÕHINE AVALIKUSTAMINE - KÕIK AASTA JOOKSUL ÜHELE TEENUSE OSUTAJALE TEHTUD MAKSED KOKKU
Eesti Anestesioloogide Selts
650
650
Eesti Kardioloogide Selts
3828 3828
Ülejäänud tasud, mida ei või seadusest tulenevalt isikuliselt avalikustada ning mida ei ole märgitud üleval pool
Kogusumma teenuse osutaja kohta
2239
2239
Tasu saajate arv
2 2
Summeeritud avalikustatavate teenuse osutajate % kogu avalikustamisele kuuluvast teenuse osutaja arvust
100%


Uuringud ja arendustegevused SUMMEERITUD AVALIKUSTAMINE
Uuringute ja arendustegevuse jaoks makstud tasud