METODOLOOGILINE MÄRKUS - ülekannete avalikustamine

Ettevõte: Orion Pharma Eesti OÜ

Aasta: 2017

 

Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsioon (EFPIA) juhendab vastastikmõjude avalikustamist tervishoiutöötajate (healthcare professionals - HCP) ja tervishoiuasutustega (health care organizations-  HCO). Ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate (HCP) ning tervishoiuorganisatsioonide (HCO) vahelise suhtluse läbipaistvus on väga oluline nii patsientide kui ka kolmandate osapoolte seisukohalt. Täienduskursused ja teaduskongressid võimaldavad tervishoiutöötajatel end kurssi viia teaduse eesliinil oleva teabega ning seega täiendada oma ametialaseid oskusi.

Orion Pharma Eesti OÜ avalikustab rahalisi ülekandeid teinud HCP ja HCO nimed. Orion Pharma Eesti OÜ on avalikustanud kas HCP või HCO vahendusel kogu ülekantud summa, lisades selgituseks, kas see oli mõeldud HCO-le grantina või reisirahaks või arstiteaduslikust kongressist osavõtutasuks.

Individuaaltasemel avalikustamine (märkides saaja nime) nõuab HCP-poolset kirjalikku nõusolekut. Juhul, kui Orion Pharma Eesti OÜ ei ole antud nõusolekut saanud või on HCP sellest end taandanud, on kulude hüvitamine koondatud kujul.

Makstud tasude määratlus

Ülekandetasud HCP-le:

 Ürituste kulude hüvitamine. Ürituste kulude hüvitamine, nt:

1. Registreerimistasud;

2. Reisi- ja majutuskulud.

Ülekandetasud Orion Pharma  Eesti OÜ-lt HCP-le sisaldavad Orion Pharma poolt toetatud siseriiklikke ja rahvusvahelisi üritusi.

Ülekandetasud HCO-le, summa vastavuses antud kategooriale :

1. Üritusega seotud kulud. Üritusega seotud kulud, sealhulgas ka otsesed annetused HCP-dele või  HCO-dele üritustest osavõtu jaoks, nt:

1) Registratsioonitasu;

2) Reisikulu ja majutustasu (määranguni Article 10 of the Code of Ethics).

Saaja HCO tuvastatakse ja aruande aluseks on HCO ja Orion Pharma Eesti OÜ vahelises kirjalikus lepingus sisalduv teave.

Juhtimisviiside avalikustamine.

Seoses teistesse kategooriatesse määratletavate väärtuste üleandmisega on teatud teave õiguslikel põhjustel mitteavalik. Orion Pharma Eesti OÜ avalikustas sellega seotud ülekanded ettenähtud aruandlusperioodil vastavalt juhtimisviiside avalikustamise suunistega. Taoline juhtimisviiside avalikustamine määratleb saajate arvu ja saajate osa-arvu ning saajatele makstava kogusumma, nagu ka juhtimisviiside avalikustamisega seotud väärtuste ülekannet puudutavaid üksikasju.

Muud Orion Pharma Eesti OÜ poolt kasutatavad üldpõhimõtted ja meetodid on toodud allolevas tabelis:

 

Tähtaeg

Kirjeldus

 

Esitamistähtaeg

HCO-le maksmine toimub reaalajas.

Ülekanne HCP-le toimub vastavalt ürituse toimumise ajale (nt pärast kongressi või kursuse toimumist).

Käibemaks (VAT)

Orion Pharma Eesti OÜ avalikustab majandusandmed, mis sisaldavad käibemaksu.

Vääring/valuuta

Orion Pharma Eesti OÜ arveldab eurodes.

 

 

 

Versioon 06/29/2018