Andmete avalikustamise vorm 2017

  
          

Kuupäev: ______________________________

  
 

Täisnimi

Tervishoiutöötaja/apteekri tegevuskoht                                             Teenuse osutaja tegevuskoht

Tegevuskoha riik

Tegevuskoha aadress

Unikaalne riigi tunnus (vabatahtlik)

Annetused ja stipendiumid tervishoiuteenuse osutajale

Sündmuste tasud

Teenuse ja konsultatsiooni tasud

 

KOKKU (valikuline)

  

Sponsorluslepingud  tervishoiuteenuse osutajaga või tervishoiueenuse osutaja määratud kolmanda osapoolega sündmuse korraldamiseks

Registreerimistasud

Reisi- ja majutuskulud

Tasud

Lepingus kokku lepitud seotud kulud, sh reisi ja majutuskulud

  

Tervishoiutöötaja/ apteeker

ISIKULINE AVALIKUSTAMINE - KÕIK AASTA JOOKSUL  ÜHELE TERVISHOIUTÖÖTAJALE/APTEEKRILE TEHTUD MAKSED KOKKU

  

Tervishoiutöötaja/apteeker 1

    

X

X

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

    

Tervishoiutöötaja/apteeker 2

    

X

X

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

   

jne

    

X

X

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

   

Ülejäänud tasud, mida ei või seadusest tulenevalt isikuliselt avalikustada ning mida ei ole märgitud üleval pool

  

Kogusumma tervishoiutöötaja/ apteekri kohta

X

X

Summeeritud tervishoiutöötaja     /apteekrite tasud

Summeeritud tervishoiutöötaja     /apteekrite tasud

Summeeritud tervishoiutöötaja     /apteekrite tasud

Summeeritud tervishoiutöötaja     /apteekrite tasud

 

Valikuline

  

Tasu saajate arv

X

X

Tasu saajate arv

Tasu saajate arv

Tasu saajate arv

Tasu saajate arv

Valikuline

  

Summeeritud avalikustatavate tervishoiutöötajate/apteekrite % kogu avalikustamisele kuuluvast tervishoiutöötajate/apteekrite arvust

X

X

%

%

%

%

X

  

Teenuse osutaja

TEENUSE OSUTAJA PÕHINE AVALIKUSTAMINE - KÕIK AASTA JOOKSUL  ÜHELE TEENUSE OSUTAJALE TEHTUD MAKSED KOKKU

  

Teenuse osutaja 1

    

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

 

Valikuline

  

Teenuse osutaja 2

    

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

Valikuline

  

jne

    

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

Aasta summa

Valikuline

  

Ülejäänud tasud, mida ei või seadusest tulenevalt isikuliselt avalikustada ning mida ei ole märgitud üleval pool

  

Kogusumma teenuse osutaja kohta

Summeeritud teenuse osutaja tasud

Summeeritud teenuse osutaja tasud

968

1108

Summeeritud teenuse osutaja tasud

Summeeritud teenuse osutaja tasud

 

2076

  

Tasu saajate arv

Tasu saajate arv

Tasu saajate arv

2

2

Tasu saajate arv

Tasu saajate arv

3

  

Summeeritud avalikustatavate teenuse osutajate  % kogu avalikustamisele kuuluvast teenuse osutaja  arvust

%

%

66%

66%

%

%

100%

  
                

Uuringud ja arendustegevused

SUMMEERITUD AVALIKUSTAMINE

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Uuringute ja arendustegevuse jaoks makstud tasud

Kogusumma

Valikuline